ES valstīs aizliegti vienreizlietojamie trauki, salmiņi un vates kociņi. Jau sen bija laiks!

Eiropas Savienības valstīs ar 2021 būs aizliegts izmantot un izgatavot vienreiz lietojamos plastmasas izstrādājumus.

Būs aizliegti vienreizlietojamie salmiņi un citi galda piederumu (izņemot, glāzītes). Šo lēmumu akceptēja ES dalībvalstis.

“Direktīva par vienreizlietojamām plastmasām pamatojas uz spēkā esošajiem ES tiesību aktiem par atkritumiem, bet tā ir paplašināta, lai noteiktu stingrākus noteikumus attiecībā uz tiem produktu un iepakojuma veidiem, kas ir viens no desmit visbiežāk sastopamajiem priekšmetiem, kas piesārņo Eiropas pludmales. Jauni noteikumi aizliedz izmantot atsevišķus vienreizlietojamus plastmasas izstrādājumus, kuriem ir alternatīvas. Turklāt tiek ieviesti īpaši pasākumi, lai samazinātu tādu plastmasas izstrādājumu lietošanu, ar kuriem visbiežāk piesārņo apkārtējo vidi, ” – paziņojusi ES Padome.

Galvenais mērķis ir samazināt plastmasas atkritumu daudzumu. Līdz šim to daļa jau ir sasniegusi 70% no visiem jūras atkritumiem.

Saskaņā ar Eiropas Komisijas aplēsēm, pateicoties šim lēmumam, būs iespējams izvairīties no vides piesārņošanas, kuru izmaksas līdz 2030. gadam būs līdzvērtīgas 22 miljardiem eiro.

Turklāt līdz 2029. gadam 90% no izmantotajām plastmasas pudelēm ir jāvāc atkritumos un jāšķiro. Turklāt līdz 2025. gadam plastmasas pudeļu sastāvam jābūt vismaz 25% no materiāla, ko var pārstrādāt. Līdz 2030. gadam šādam materiālam pudelēs jābūt vismaz 30%.

Direktīvā ir paredzēta arī plastmasas izstrādājumu ražotāju kriminālvajāšana, kā arī pievērsta uzmanība cigarešu iesaiņojumu uztilizācijai.

Lai pārmaiņas saskaņotu savu valstu tiesību aktos, Eiropas Savienības dalībvalstīm ir divi gadi.

Agrāk Ženēvā aptuveni 1400 pārstāvju no 187 pasaules valstīm pieņēma vienošanos par plastmasas atkritumu vispārējo eksportu. Šis dokuments tika apstiprināts 10. maija vakarā pēc 12 dienu ilgas konsultācijas kā papildinājums 1989. gada Bāzeles Konvencijai par bīstamo atkritumu pārrobežu pārvietošanas un to apglabāšanas kontroli.

Vai tu piekrīti šādām pārmaiņām?

avots: ansa.it

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru