Prokuratūra tiesai nodevusi krimināllietu par profesionālo pienākumu nolaidīgu pildīšanu

2019.gada 3.jūnijā Valmieras rajona prokuratūras prokurore tiesai nodevusi krimināllietu par ārstniecības personu profesionālo pienākumu nolaidīgu pildīšanu, kā rezultātā mediķu neuzmanības dēļ cietušajam izraisīti smagi miesas bojājumi.

Pie kriminālatbildības sauktas četras personas ar augstāko medicīnisko izglītību un ilggadēju pieredzi, kuras savus darba pienākumus veikušas nevērīgi un nepienācīgā apmērā. Saskaņā ar lēmumu par krimināllietas nodošanu tiesai mediķi, ignorējot savus pienākumus, neveica un nenodrošināja atbilstošu diagnostiku un ārstēšanu, ievērojot drošības, ekonomiskuma un efektivitātes principus, nesniedza neatliekamo medicīnisko palīdzību, kā arī citas darbības, kas noteiktas ārstu amata aprakstā un kas būtu nodrošinājušas kvalitatīvu ārstēšanu.

Ar šīm darbībām un bezdarbību apsūdzētie izdarīja noziedzīgus nodarījumus, kas paredzēts Krimināllikuma 138.panta pirmajā daļā. Savu vainu izdarītajā apsūdzētie neatzīst.

Administratīvā rajona tiesa atzinusi Veselības inspekcijas konstatēto cēloņsakarību starp cietušā veselībai nodarīto kaitējumu un ārstniecības personu darbību un bezdarbību ārstniecības procesā.

Lieta nodota izskatīšanai Vidzemes rajona tiesai.

Iesaki šo rakstu citiem!

Pievienot komentāru